My Awesome Config
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Kolan Sh 6837a73977 Floating: border_width, titlebars. 2 dagar sedan
Icons Wi-FI icon updated. 2 år sedan
freedesktop Fix empty names 'Name=' in *.desktop files. 5 år sedan
themes set_wall.sh to scale the wallpaper over several screens. 2 år sedan
README Initial commit 7 år sedan
autostart.lua Separate wallpaper for each screen. 2 år sedan
lightsOn.sh lightsOn.sh: Don't override DISPLAY variable. 5 år sedan
mail_loop.sh mail_loop.sh: disable gmail by default 2 år sedan
mail_loop_gmail.py Path to the credentials updated. 5 år sedan
mail_loop_mymail.py Path to the credentials updated. 5 år sedan
rc.lua Floating: border_width, titlebars. 2 dagar sedan
set_wall.sh set_wall.sh: Find files only. 5 år sedan
wallpaper.lua Set specific wallpaper instead of random one. 6 år sedan
weather.png Awesome-3.5 config added. 7 år sedan
wi.lua Awesome 4: many-many changes... 2 år sedan

README