My CMake modules, scripts, templates
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

11 lines
664B

  1. SET (REL_INSTALL_DIR "share/${PROJECT_LOWERCASE_NAME}-${MAJOR}")
  2. SET (ABS_INSTALL_DIR "${CMAKE_BINARY_DIR}/${REL_INSTALL_DIR}")
  3. FILE (MAKE_DIRECTORY "${ABS_INSTALL_DIR}")
  4. EXECUTE_PROCESS (COMMAND glib-compile-resources "--target=${ABS_INSTALL_DIR}/${PROJECT_LOWERCASE_NAME}.gresource"
  5. "--sourcedir=${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}"
  6. "--generate"
  7. "--c-name=${PROJECT_LOWERCASE_NAME}-${MAJOR}"
  8. "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${PROJECT_LOWERCASE_NAME}.gresource.xml"
  9. )
  10. INSTALL (FILES "${ABS_INSTALL_DIR}/${PROJECT_LOWERCASE_NAME}.gresource" DESTINATION "${REL_INSTALL_DIR}")