Different Utilities for CMake Project Building/Documenting/etc
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Kolan Sh 11c998aca2 Valadoc: allow multiple BASEDIR. 4 lat temu
README Initial commit. 6 lat temu
update-po.sh ABI is not required for Gettext files generation because of Project-Id-Version 5 lat temu
valadoc.sh Valadoc: allow multiple BASEDIR. 4 lat temu

README

Different Utilities for CMake Project Building/Documenting/etc.