My home config
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Kolan Sh 511a0c794b mc:ini updated 1 månad sedan
.config mc:ini updated 1 månad sedan
.grc Initial commit 7 år sedan
.links links configuration updated 5 år sedan
.local/share/mc/skins Initial commit 7 år sedan
.vim Vim: fugitive Git plugin added. 5 år sedan
.dircolors dircolors updated 1 år sedan
.dircolors_256 dircolors updated 1 år sedan
.gitconfig pager.branch = false 2 månader sedan
.gtkrc-2.0 Initial commit 7 år sedan
.hgrc mc && hgrc updated 1 år sedan
.nanorc .nanorc added. 6 år sedan
.screenrc Initial commit 7 år sedan
.tmux.conf Disable throw-away windows in TMUX. 4 år sedan
.valgrindrc Initial commit 7 år sedan
.vimperatorrc Initial commit 7 år sedan
.vimrc Vim: command mode with russian keys. 11 månader sedan