My Awesome Config
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Kolan Sh 6837a73977 Floating: border_width, titlebars. 2 dni temu
Icons Wi-FI icon updated. 2 lat temu
freedesktop Fix empty names 'Name=' in *.desktop files. 5 lat temu
themes set_wall.sh to scale the wallpaper over several screens. 2 lat temu
README Initial commit 7 lat temu
autostart.lua Separate wallpaper for each screen. 2 lat temu
lightsOn.sh lightsOn.sh: Don't override DISPLAY variable. 5 lat temu
mail_loop.sh mail_loop.sh: disable gmail by default 2 lat temu
mail_loop_gmail.py Path to the credentials updated. 5 lat temu
mail_loop_mymail.py Path to the credentials updated. 5 lat temu
rc.lua Floating: border_width, titlebars. 2 dni temu
set_wall.sh set_wall.sh: Find files only. 5 lat temu
wallpaper.lua Set specific wallpaper instead of random one. 6 lat temu
weather.png Awesome-3.5 config added. 7 lat temu
wi.lua Awesome 4: many-many changes... 2 lat temu

README